aboutus
QC Hồ sơ
Nhà máy của chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, việc mua nguyên liệu thô rất nghiêm ngặt và bây giờ chúng tôi đã giới thiệu mức độ tiên tiến của dây chuyền lắp ráp và thiết bị tự động hóa để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm của chúng tôi phải vượt qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Chi tiết liên lạc